Vijf keer Nederlanders in ‘andermans leger’

Nederlanders, je ziet ze ook overal. Op vakantie zal het u vast wel weer opgevallen zijn: hoe obscuur de bestemming ook, je komt altijd een landgenoot tegen. Ook in de militaire geschiedenis gaat deze vlieger op. In verschillende oorlogen speelden Nederlanders een rol, ook al was ons land helemaal geen strijdende partij (meer). Wij verzamelden … Lees verder Vijf keer Nederlanders in ‘andermans leger’

Schitterende beelden van Bastogne

De Slag om Bastogne zal voor altijd voortleven in de archieven van de Amerikaanse militaire geschiedenis. Aan het begin van december 1944 kloppen geallieerde legers op de voordeur van het Derde Rijk. In deze situatie was een tegenaanval het laatste wat de geallieerden verwachtten, maar dat is precies wat Hitler besloot te doen. Zodra de … Lees verder Schitterende beelden van Bastogne

Beklemmend en beklijvend

Stripmaker Maximilian Uriarte ontdekte in zijn eigen tijd als marinier dat er maar weinig verhalen zijn die het soldatenleven eerlijk weergeven en daar wilde hij iets aan doen. Voor de graphic novel De witte ezel dienden ervaringen van hemzelf en zijn kameraden als uitgangspunt. Door Sigge Stegeman Abe Belatzeko is een jongeman die zojuist heeft … Lees verder Beklemmend en beklijvend

Openhartig relaas over het soldatenleven in Afghanistan

Voor iemand die niet zelf soldaat is geweest, is het nauwelijks te bevatten welke emoties er door je heen gaan op het moment dat je onder vuur ligt. De ondragelijke hitte, vechten tegen uitputting terwijl er overal om je heen kogels en granaten inslaan, je beste vrienden gewond zien raken of zelfs zien sterven. Maar … Lees verder Openhartig relaas over het soldatenleven in Afghanistan

Artikel: Militaireboeken.com gedenkt Japanse inval in Nederlands-Indië met vijf militaire boeken

Deze week, de week van 11 januari, is het 75 jaar geleden dat Japan een inval deed in wat destijds ‘Nederlands-Indië’ werd genoemd, maar wat we inmiddels kennen als Indonesië. Om daarbij stil te staan besteden we aandacht aan vijf militaire boeken over Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog en schetsen we zo een beeld van … Lees verder Artikel: Militaireboeken.com gedenkt Japanse inval in Nederlands-Indië met vijf militaire boeken