Vijf keer Nederlanders in ‘andermans leger’

Nederlanders, je ziet ze ook overal. Op vakantie zal het u vast wel weer opgevallen zijn: hoe obscuur de bestemming ook, je komt altijd een landgenoot tegen. Ook in de militaire geschiedenis gaat deze vlieger op. In verschillende oorlogen speelden Nederlanders een rol, ook al was ons land helemaal geen strijdende partij (meer). Wij verzamelden … Lees verder Vijf keer Nederlanders in ‘andermans leger’

De Koninklijke Marechaussee: een krachtig instrument

De Koninklijke Marechaussee bestaat in 2014 tweehonderd jaar. Vanaf de oprichting op 26 oktober 1814 vervult dit militair politiekorps een belangrijke rol op het snijvlak van politie en krijgsmacht. Lag de nadruk tot aan de Tweede Wereldoorlog op civiele politietaken, daarna verschoof het accent naar de militaire politiezorg bij de landmacht en de andere krijgsmachtdelen … Lees verder De Koninklijke Marechaussee: een krachtig instrument

Het landschap van het Nederlandse veteranenboek verkend

De ervaringen van deelnemers aan militaire operaties hebben vaak een belangrijke invloed op hun latere leven. Herinneringen en levenslessen zijn te vinden in onderstaande boeken. Deze titels, die verkrijgbaar zullen zijn op de Nationale Veteranendag, laten ook zien hoe divers het landschap van het militaire boek is. Door Jesse Poiesz 200 jaar Koninklijke Landmacht Verplichte … Lees verder Het landschap van het Nederlandse veteranenboek verkend

De vroege geschiedenis van de Luchtmacht in beeld gebracht

Nog maar honderd jaar geleden werd de Nederlandse krijgsmacht verrijkt met het luchtwapen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakte het vliegtuig een geweldige ontwikkeling door en domineerde het internationaal de strategische discussie. Dit boek beschrijft de zoektocht naar deze nieuwe dimensie in oorlogvoering in de periode tot aan de mobilisatie van 1939. Behalve aan maatregelen op … Lees verder De vroege geschiedenis van de Luchtmacht in beeld gebracht

Boekfragment: Waterloo-200 jaar strijd 

In 2015 is het 200 jaar geleden dat de slag bij Waterloo plaatsvond. Waterloo – 200 jaar strijd belicht vooral de Nederlandse bijdrage aan de slag en de strijd bij Quatre Bras die eraan vooraf ging. Lyon, 10 maart 1815 In een groot land als Frankrijk, zonder moderne communicatietechnologie, duurt het vijf dagen voor men … Lees verder Boekfragment: Waterloo-200 jaar strijd