De Vergeten Geschiedenis van de Watergeuzen

Dit boek gaat over de watergeuzen. De vrijbuiters, avonturiers en piraten uit de begintijd van onze nationale onafhankelijkheidsstrijd. Zij, die vanaf de eerste jaren van de Tachtigjarige oorlog in dienst van Willem van Oranje opereerden. De Watergeuzen gaat ook over hun operatieterrein, de zee, een vooral: het gebied dat we nu de Wadden noemen. Doedens en … Lees verder De Vergeten Geschiedenis van de Watergeuzen