Boek: D.C.L. Schoonoord, Pugno pro patria

Pugno Pro Patria - ik strijd voor het vaderland - (ooit de embleemspreuk van de zeventiende-eeuwse Admiraliteiten en later van het Ministerie van Marine) beschrijft vanuit Haags perspectief het wel en wee van de Koninklijke Marine in de tweede helft van de twintigste eeuw. De rode draad door dit intrigerende verhaal is de voortdurende spanning … Lees verder Boek: D.C.L. Schoonoord, Pugno pro patria