Een persoonlijke Indische geschiedenis

Voor Theo van Roij was de oorlog in 1945 nog niet voorbij. Van 1948 tot 1950 was hij als dienstplichtig soldaat in Nederlands-Indië. Zijn dagboek geeft een onthutsend beeld van het leven daar. Van februari 1948 tot mei 1950 hield de Limburger Theo van Roij, een katholiek opgevoede jongeman, een dagboek bij van het soldatenleven … Lees verder Een persoonlijke Indische geschiedenis

Oorlog en de Oranjes

De Oranjefamilie Drie vorsten uit het Huis Oranje-Nassau regeerden tussen 1813 en 1890 over het Koninkrijk der Nederlanden, maar hun koningschap was weinig vanzelfsprekend. Willem I (1772-1843) was bij geboorte voorbestemd om stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden te worden, als opvolger van zijn vader, erfstadhouder Willem V. De Oranjefamilie werd echter uit … Lees verder Oorlog en de Oranjes

Boek: Christiaan van der Spek, Sous les armes. Het Hollandse leger in de Franse tijd 1806-1814 

Volgden Hollandse officieren in de Franse tijd de zuiderbuur in alles? Of was er nog ruimte voor eigen initiatief? Het boek Sous les armes van Christiaan van de Spek zoomt in op het krijgsbedrijf tussen 1806 en 1814. In naam van Napoleon doorkruisten 60.000 Hollandse militairen destijds half Europa. Belangrijke reorganisaties en veldtochten van het … Lees verder Boek: Christiaan van der Spek, Sous les armes. Het Hollandse leger in de Franse tijd 1806-1814